Новини

СЪОБЩЕНИЕ – Информационен Ден

|

  СЪОБЩЕНИЕ от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0 0156-C01 “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и... READ MORE

СЪОБЩЕНИЕ

|

от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0156-C01 „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения... READ MORE