Новини

Химмаш АД обявява процедура за избор на изпълнител(и) по Договор № BG16RFOP002-2.001-0156-C01

|

  Химмаш АД обявява процедура за избор на изпълнител(и) по Договор № BG16RFOP002-2.001-0156-C01 за доставка на Доставката и въвеждането в експлоатация на Дробомет -1 бр. и Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов... READ MORE

Разширяване на капацитета и експортния потенциал на ХИММАШ АД, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

|

  ХИММАШ АД стартира изпълнението на проект „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на ХИММАШ АД, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес“ (регистрационен номер на проекта BG16RFOP002-2.001-0156-C01). Проектът... READ MORE