Новини

СЪОБЩЕНИЕ

|

от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0156-C01 „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения... READ MORE

Химмаш АД обявява процедура за избор на изпълнител(и) по Договор № BG16RFOP002-2.001-0156-C01

|

  Химмаш АД обявява процедура за избор на изпълнител(и) по Договор № BG16RFOP002-2.001-0156-C01 за доставка на Доставката и въвеждането в експлоатация на Дробомет -1 бр. и Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов... READ MORE