СЪОБЩЕНИЕ – Информационен Ден

posted in: новини | 0

  СЪОБЩЕНИЕ от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0 0156-C01 “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения процес“ Във връзка с … Continued

СЪОБЩЕНИЕ

posted in: новини | 0

от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0156-C01 „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения процес” Във връзка с изпълнението на договор … Continued

Разширяване на капацитета и експортния потенциал на ХИММАШ АД, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

posted in: новини | 0

  ХИММАШ АД стартира изпълнението на проект „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на ХИММАШ АД, чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес“ (регистрационен номер на проекта BG16RFOP002-2.001-0156-C01). Проектът предвижда закупуването на една дробометна и една … Continued